Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Manuscript

Wanneer u een manuscript heeft geschreven dat u graag wilt laten uitgeven, kijkt u dan eerst even op onze website of uw werk wel binnen ons fonds past. Als u denkt dat het manuscript bij ons past, dan kunt u het sturen naar info@unieboekspectrum.nl.

Maak in uw mail duidelijk:

 1. wie u bent en hoe de titel van uw boek luidt
 2. tot welke genre het behoort
 3. (kort) de strekking van het manuscript

Wij gaan ervan uit dat elk ingezonden manuscript een door de auteur origineel, eigengemaakt werk is. Wij vragen inzenders dan ook geen werk in te sturen dat vervaardigd dan wel verrijkt is door AI content generators als ChatGPT en waarmee mogelijk rechten van derden worden geschonden. De verantwoordelijkheid voor het auteursrecht van het ingeleverde werk ligt bij de inzender.

Zodra wij uw manuscript hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Na het lezen van uw manuscript ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. Dit kan, al naar gelang de drukte, enkele maanden duren. Er wordt niet gecorrespondeerd over afwijzingen.

U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau, zoals Stichting Schrijven, Script Plus en BSN.

Overname Rechten

Toestemming voor overnames

Op de bij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv uitgegeven werken berust auteursrecht. De werken - of delen ervan - mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

U kunt uw verzoek richten aan: Wibbine.deRuig@unieboekspectrum.nl

Richtlijnen aanvraag overnames voor eenmalig gebruik:

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de volledige titel van het werk
 2. de naam van de auteur(s) en/of illustrator(en)
 3. de titel van het fragment of het verhaal met paginanummer(s)
 4. uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:

 • auteur/samensteller van uw werk
 • oplage
 • omvang (totaal aantal pagina‚Äôs)
 • verkoopprijs

Bewerking voor theater-, toneel- en/of schoolvoorstellingen

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de naam van de auteur(s)
 2. de volledige titel van het werk
 3. de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)

Indien toestemming is verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 • de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn/haar werk ondervinden geen schade door de overname
 • de overname dient compleet en foutloos te zijn
 • de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding
 • toezending van een bewijsexemplaar bij verschijnen van uw uitgave