Forte

Webshop

 • Nieuwe rituelen

  Nieuwe rituelen

  Vorm geven aan de belangrijke momenten injeleven


  ISBN: 9789462500846
  Omvang: 192 blz.
  Uitvoering: paperback

  € 19,95
Meer informatie

Rituelen zijn in deze tijd volop in beweging. In onze samenleving bestaat een groeiende behoefte om belangrijke momenten op een persoonlijke wijze te markeren. Vaststaande rites van de kerk, waarin de dominee of pastoor de hoofdrol speelt en God centraal staat, voldoen niet altijd. We willen graag zelf bepalen hoe onze rituelen vorm krijgen. Daarom is het zinvol om na te denken over nieuwe rituelen die passen in de huidige tijd. Wat is belangrijk, hoe geef je vorm en inhoud aan nieuwe rituelen? In hoeverre kun je daarbij voortbouwen op oude gebruiken? Hoe kunnen andere culturen je inspireren?

Van oudsher maakt de mens gebruik van rituelen bij het vieren of herdenken van belangrijke gebeurtenissen in het leven. Deze variëren in verschillende tijden en culturen, maar hebben gemeen dat ze bijdragen aan het delen van vreugde en verdriet. Ze vormen een omlijsting van de hoogte- en dieptepunten in het bestaan en geven een herinnering voor de toekomst.

In Nieuwe rituelen komen niet alleen specifieke levensmomenten aan de orde als geboorte, huwelijk, scheiding en afscheid nemen van het leven, maar ook andere bepalende gebeurtenissen zoals een bijzondere verjaardag of een verhuizing naar het buitenland. De ontroerende voorbeelden uit de praktijk van de auteur kunnen een inspiratiebron zijn voor de vormgeving van eigen, nieuwe rituelen.

Nieuwe rituelen bevat een voorwoord van de hand van Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond.